İhayele katılmakla üye işbu koşulları kabul etmektedir.

Katılımcı İhale’ye katılabilmek için üyelik prosedürünü tamamlamak ve Üyelik ve Gizlilik Sözleşmeleri’ni dikkatlice okuyup onaylamakla yükümlüdür.

Katılımcı, İhale’de sunduğu her teklifin kendisine tanınan teklif hakkı sayısından düşüleceğini kabul eder.

Katılımcı, ürün kazanmak için teklifte bulunması gerektiğini, teklifte bulunması durumunda bulunduğu teklif ile bağlı olduğunu, kendi teklifinden sonra başka bir teklif yapılmasıyla bağlılığın sona ereceğini, her teklif arası başka bir teklifin verilmesine olanak tanımak için Şirket tarafından süre verileceğini, Katılımcı’nın teklifinden sonra tanınan sürede başka bir teklif verilmemesi durumunda İhale’ye konu ürünü kazanacağını kabul ve beyan eder.

Katılımcı, ihaleden ürün kazandığı takdirde ihaleye kapanış bedelini Şirket’e ödemekle yükümlüdür.

Şirket, Katılımcı’nın yapbibid.com’da ihalelere katılabilmesi ve ürün kazanabilmesi için gerekli yazılımsal alt yapıyı sağlamaktadır. Bununla birlikte kullanıcılara süresiz olarak bu alt yapıyı sağlama yükümlülüğü altında değildir ve kesintisiz erişim taahhüdü vermemektedir. Şirket yapbibid.com’un güncellenmesi, bakımı, internet erişiminin kısıtlanması veya tamamen durdurulması, siber saldırı ve benzeri sebepler ile yapbibid.com’un erişimi Şirket’in iradesinde olmak üzere geçici veya kalıcı süre ile her zaman durdurma hakkına sahiptir.

yapbibid.com’un hali hazırda devam eden İhale’nin Şirket’in ağır ihmalinden kaynaklanmayan siber saldırı, internete erişimin kısıtlanması ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebeple yarıda kalması, iptal olması veya durdurulması durumunda Şirket sebebin ortadan kalkmasıyla, İhale’yi kaldığı yerden yeniden başlatma, kaldığı yerden yeniden başlatmak mümkün değilse katılımcıların Katılım teklif hakkını yeniden sağlayarak en baştan yeniden başlatma veya bu şekilde de başlatmak mümkün değilse açık arttırmayı iptal etme hakkına sahiptir. Şirket’in işbu maddeye dayanan işlemleri sonucunda, Katılımcı herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip değildir.

Şirket her ihalede ürünün ihaleye sunum bedeli, her teklif arasında başka bir teklif önerilmesine olanak sağlamak için öngörülen süre, başlangıç ve bitiş saati, varsa ürünün satılacağı azami bedel, katılımcı sayısı ve bunlarla sınırlı olmaksızın İhale’ye ilişkin özellikli hususları (“Özel Koşullar”) İhale başlamadan yapbibid.com’dasitede yayınlama hakkına sahiptir.

Şirket İhale’nin başlamasından önce Özel Koşullar’ı dilediği gibi değiştirme hakkına sahiptir. Katılımcı’nın bu maddeye istinaden yapılan değişikliklere ilişkin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Şirket, Katılımcı’nın yapbibid.com üzerindeki işlemlerinden banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu işliyor olabileceği yönünde makul bir şüphe edinirse, yasal takip başlatmak adına, Katılımcı’nın varsa satın aldığı ürünlerinin teslimatını Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği tanınan 30 günlük teslim süresi dâhilinde bekletmek ve Katılımcı’nın üyeliğini iptal etmek hakkına sahiptir. Şirket 30 günlük bu süreyi suçun soruşturulmaya başlaması durumunda uzatma hakkını saklı tutar.

Şirket, İhale’de en yüksek teklifi vererek kazanan Katılımcı’yı, yapbibid.com ara yüzünden ve/veya SMS veya elektronik posta yoluyla İhale’yi kazandığı hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

Şirket, İhale’nin dürüstlük kuralları çerçevesinde yapılmasını sağlamak için şirket ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının İhale’ye katılmamalarını sağlamakla yükümlüdür.

Şirket, İhale’nin dürüstlük kuralları çerçevesinde yapılmasını sağlamak için İhaleye’ye katılanların üçüncü kişilerle anlaşarak İhale’ye katılmalarını, birden çok üyelik hesabıyla İhale’ye katılmalarını, bunlar ve benzeri yollarla İhale’ye fesat karıştırmalarını önleme hakkına sahiptir.

Şirket Katılımcı veya diğer katılımcılar tarafından İhale’ye fesat karıştırmaya yönelik bir işlem ve eylemi olduğuna yönelik makul bir şüpheye sahip olması durumunda, İhale’yi iptal etme hakkına sahiptir.

Şirket, İhale’ye fesat karıştıran Katılımcı’nın üyelik hesabını dondurma, silme ve İhale devam ederken İhale’ye katılımını sonlandırmak için gerekli işlemleri yapmahaklarına sahiptir. Bu yönde işleme tabi tutulan üye, Şirket’e yazılı olarak başvurarak itiraz edebilir. Bu durumda Şirket’in üye ve İhale’den men hakkında kararı nihai karar olacaktır. Katılımcı, İhale’ye fesat karıştırması durumunda bu sebeple Şirket’in uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları ilk talepte nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.