{Poligon Mah. Girne Cad. No:47 D:1/A İstinye - İstanbul} adresinde mukim {Net Global İnternet Hizmetleri ve Uluslararası Ticaret – Mert Wang} Şirketi’nin (“Şirket”) yönetiminde olan yapbibid.com’un (“Site”) ziyaret edilmesi ve kullanılması, kullananın (“Kullanıcı”) aşağıdaki hükümleri kabul ettiği ve ziyareti sırasında gerçekleştirdiği işlem ve eylemleri ile ilgili Şirket’in ile arasında hukuki sonuçlar doğabileceğini kabul ettiği anlamına gelmektedir.

1. Kullanıcı, Site’yi hukuka uygun olarak kullanmakla ve Site’ye hiçbir şekilde zarar vermemekle yükümlüdür. Taraflar, Kullanıcı’nın kötü niyetli olarak Site’ye DDOS, truva atı, virüs ve benzeri yöntemler kullanma suretiyle Site’nin çalışmasını ve işlevselliğini bozarak Site’ye erişimi engellemesi, Site’deki verileri bozması ve/veya yok etmesi, değiştirmesi, erişilmez kılması ve/veya hukuka aykırı olacak şekilde veri eklemesi durumlarında, Şirket’in uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararları nakden ve defaten ilk talepte ödemekle yükümlüdür.

2. Kullanıcı Site üzerinde sağladığı yorum, iletişim ve sorular dâhil olmak üzere tüm içeriklerin hukuka ve ahlaka uygun olmasını sağlayacağını kabul eder. (i) İçeriklerin üçüncü kişilerin özel hayatının gizliliğine aykırılık oluşturmamasını, kişilik haklarını ihlal etmemesini, üçüncü kişilerin kişisel bilgilerini ihtiva etmemesini, (ii) İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçları ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar dahil Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında suç olarak kabul edilen fiillerin unsurlarını oluşturmamasını, siyasi propaganda içermemesini, (iii) virüs, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar içermemesini sağlayacaktır. İçeriklerin işbu maddeye aykırı olması durumunda Şirket Site üzerinde yayınlanmasını reddetme hakkına sahiptir. Üye’nin işbu maddeden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Şirket’in dava ve sair tüm yasal hakları saklıdır.

3. Kullanıcı, Şirket markası, logosu, ticaret unvanı, Site’nin yazılımı, tasarımı, ara yüzleri, kaynak kodları, işleyişi ve yazılımı ile ilgili edindiği hiçbir bilgiyi Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın ifşa etme ve üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahip değildir. Kullanıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Site yazılımının, Site yazılımı ile kurgulanmış sistemin tamamen Şirket’in eseri olduğunu, Site’ye ve Site’nin kurgulanmış sistemini parça parça veya bütün olarak Şirket’in önceden alınmış izni olmaksızın çoğaltması, kopyalaması, işlemesi ve benzer hallerde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında cezai, hukuki ve idari tüm sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı, Site üye ve kullanıcılarının ve Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın diğer üye ve kullanıcılarına ticari elektronik ileti gönderemeyeceğini, diğer üye ve kullanıcıların Site’de yer alan kişisel veri niteliğindeki bilgilerini veri sahibi üye ve kullanıcıların açık rızasını almaksızın kesinlikle işlemeyeceğini, işbu maddeye ihlal içeren davranışlarının hukuki, idari ve cezai sonuçlarından münhasıran sorumlu olduğunu ve işbu maddeden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, Şirket’in dava ve sair tüm yasal haklarının saklı olduğunu kabul ve beyan eder.

5. Şirket, kullanıcıların Site’den ürün satın alabilmesi için gerekli yazılımsal alt yapıyı sağlamaktadır. Bununla birlikte kullanıcılara süresiz olarak bu alt yapıyı sağlama yükümlülüğü altında değildir ve kesintisiz erişim taahhüdü vermemektedir. Şirket Site’nin güncellenmesi, bakımı, internet erişiminin kısıtlanması veya tamamen durdurulması, siber saldırı ve benzeri sebepler ile Site erişimi Şirket’in iradesinde olmak üzere geçici veya kalıcı süre ile her zaman durdurma hakkına sahiptir.

6. Kullanıcı, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince Şirket’in, yer sağlayıcı vasfı nedeniyle Site’ üyeler ve kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygunluğunun sağlanmasından ve denetiminden sorumlu olmadığını bilmektedir. Şirket kullanıcı ve üyelerin paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğu bulunmamasına rağmen, tamamen kendi inisiyatifinde bulunmak kaydıyla Kullanıcı’nın paylaştığı içerikleri inceleme ve herhangi bir neden göstermeksizin Site’den kaldırma hakkına sahiptir

7. Şirket farklı forum, portal, sosyal medya da dâhil olmak üzere farklı web sitelerine Site üzerinden bağlantı verebilecektir. Şirket bağlantı verdiği sitelerin yönetimi ve denetiminden sorumlu olmaması durumunda, Kullanıcı’nın bu web siteler ile ilgili hiçbir işlem ve eyleminden ve bu işlem ve eylemlerin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır.

8. Şirket Site’nin sürekli güvenliğini sağlamak adına elinden gelen çabayı göstermekteyse de, üçüncü kişilerden gelen siber saldırılar, diğer üyelerin kötü niyetli veya kusurlu davranışları sebebiyle oluşan tehlike durumlar sonucu Site üzerinde çeşitli veri ve dosyalar dâhil olmak üzere Site’nin unsurlarına zararlı yazılım bulaşması halinde Üye’ye gelecek zararlardan sorumlu değildir.

9. İşbu Kullanıcı Koşulları’nda belirlenen koşullar saklı kalmak kaydıyla, Şirket’in ancak ağır kusurlu olması nedeniyle Kullanıcı’nın zarar görmesi durumunda, Şirket Kullanıcı’nın kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespit edilen doğrudan zararlarından sorumlu olacaktır.

10. Şirket Site’nin kurgusu, iş modeli, tasarımı da dâhil her türlü unsurunu Kullanıcı’ya bilgi vermeksizin değiştirme, silme, iptal etme ve yeniden yapılandırma hakkına sahiptir.

11. Şirket, Kullanım Koşulları’nı mevzuattaki değişiklikler ya da birtakım teknik gereklilikler dilediği zaman değiştirme ve kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı’ya Site’yi her ziyaretinde Kullanım Koşulları’nı okuması tavsiye edilmektedir.

12. Kullanıcı’nın Site kullanımından doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde Türk Hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra Müdürlükleri yetkilidir.